Nieuws

Natuurmuseum Brabant pas

natuurmuseumbrabantVandaag (10 november 2017) heeft uw zoon/dochter de Natuurmuseum Brabant pas mee naar huis gekregen. Deze is door de oudervereniging gesponsord.

Met dit pasje kan uw kind dit schooljaar tegen betaling van €1,50 per keer het museum onbeperkt bezoeken. Dit geldt ook tijdens de vakanties en weekenden. Het pasje moet wel voorzien worden van een pasfoto. Leuk te weten dat iedere vrijdag volwassenen van 65 jaar en ouder, gratis het museum mogen bezoeken. Voor elke leeftijdsgroep, ontwikkelingsfase en interesse zijn er naast de vaste collectie, tentoonstellingen of workshops in het aanbod opgenomen. Met deze pas hebben wij met onze groepen ook onbeperkt gratis toegang tot het museum. We kunnen ook gebruik maken van leskisten en opgezette dieren uit het uitleendepot (bijvoorbeeld de uilen die momenteel te zien zijn op de thematafel in de hal en de leskist in de parelklas vol met informatie en knuffeldieren die passen in het herfstproject).

Wij wensen iedereen veel kijk- en leerplezier in het Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434 Tilburg.

Lees meer...

EU-Schoolfruit

logoeu schoolfruitVan 15 november tot en met 20 april doet onze school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas.

Gedurende twintig weken krijgen de kinderen een portie groente of fruit uitgereikt. De kinderen krijgen volgende week op woensdag, donderdag en vrijdag het fruit en de groente en dan horen wij (en u) ook de definitieve leverings dagen.U hoeft op die dagen uw kind dus geen fruit mee te geven.

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Lees meer...

Wij zijn er klaar voor!

Alle groepen zijn weer ingericht, er is nieuwe verlichting gehangen in de lokalen en in de gangen, de jaarbestellingen zijn uitgepakt, de vloer van de aula is schoongemaakt, de eerste studiebijeenkomst is geweest en er zijn weer heel veel plannen gemaakt om er een fantastisch nieuw schooljaar van te gaan maken. Kortom…

Wij zijn er klaar voor! 

Nieuwe gezichten

 • Juf Simone zal op donderdag en vrijdag als stagiaire onderwijassistente ondersteuning verlenen in de kleutergroepen.
 • Juf Dorien zorgt gedurende de eerste weken voor de extra ondersteuning en de vervanging in groep 7. 
 • Juf Marcha zorgt in de eerste weken voor de extra ondersteuning en vervanging in groep 8a.
 • Er zijn 3 LIO stagiaires: Meneer Bart in groep 8b, juf Susanne in groep 7 en juf Ineke in groep 5.
 • Juf Birgit verzorgt de gymlessen op de woensdag.
 • Ingrid Volz is de nieuwe consulent van Plein 013.
 • Juf Sylvia begeleidt als toegevoegd IB-er samen met juf Heidi de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Enkele belangrijke data vooraf:

 • 28 augustus Eerste schooldag! Bijlage schoolgids gaat mee naar huis of download hem hier
 • 29 augustus Hoofdluiscontrole 
 • 1 september Vrije dag voor de kinderen i.v.m. studiedag team 
 • 5 september Info-avond groep 5, 5-6 en 6 om 19.00 uur en groep 3, 3-4 en 4 om 20.00 uur 
 • 6 september Project TOG voor groep 7. Infoavond groep 1-2 en Parelklas om 19.00 uur en groep 7 en 8 om 20.00 uur 
 • 8 september Volgende nieuwsbrief 
Lees meer...

Hulp gevraagd bij Rekenstraatjes!

Ook op onze school wordt komend schooljaar heel vaak gewerkt met de Rekenstraatjes van het Reken-huis!

We hebben nog flink wat bladen die gelamineerd moeten worden en dobbelstenen die moeten worden beplakt. Vindt u het gezellig om dit onder het genot van een kopje koffie of thee te doen, geeft u dit dan door aan Amber of aan Harriët alstublieft. Wij zijn blij met alle hulp! 

Vindt u het leuk om eens te gaan kijken bij het Reken-huis? Op bijgaande data bent u van harte welkom in de Kamerikstraat 19. 

Zoete inval bij het Reken-huis op de maandagen:

 • 3 juli 2017
 • 4 september 2017
 • 2 oktober 2017
 • 6 november 2017
 • 8 januari 2018
 • 5 februari 2018
 • 5 maart 2018
 • 14 mei 2018

Je bent van harte welkom tussen 14.30 en 18.00 uur.

Lees meer...

Wat gaat er voor moois gebeuren?

In de groepen 1-2 gaan we verder met het kindgericht werken waarbij spelend leren centraal staat. De “ankers” waarmee gewerkt wordt, hangen in de gang bij de kleutergroepen. In de kleutergroepen wordt gestart met het thema “(Terug) naar school!”

In de groepen 3-4 gaan we verder met het thematisch werken waarbij ontdekkend en spelend leren een grote rol speelt. In de groepen 3 en 4 wordt gestart met het thema “De dierenwinkel”. 

In de groepen 5 t/m 8 wordt gestart met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. Het is een onderwijsprogramma dat kinderen stimuleert om beter en effectiever te leren en om hun talenten te ontdekken. Alle wereldoriënterende en culturele vakken worden in samenhang binnen een thema aangeboden. Het programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. Zij worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er veel aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen. In de groepen 5 en 6 en in de groepen 7 en 8 wordt gewerkt aan hetzelfde thema. Wat dat thema is? Dat leest u in de brief die u woensdag ontvangt van de groepsleerkrachten.  

De nieuwe site die ook deze keer ontwikkeld is door Jeroen van de Ven (een van onze ouders) gaat online. Op deze site vindt u o.a. de schoolgids, de kalender, ons schoolfilmpje en een stukje over de groep waarin uw kind(eren) zit(ten). 

Lees meer...

Bericht van Mad Science

Het is bijna zover. Onze showmaster-professor is al in rep en roer. Alle proefjes en experimenten worden ingepakt. De inschrijfformulieren zijn ingepakt. Niks vergeten? Alles is in kannen en kruiken. Nu de belangrijkste vraag: "Zijn de kinderen, de meesters en de juffen van De Wegwijzer er ook klaar voor?"

Op 19-1-2017 komt de professor jullie kant op. De shows worden in de ochtend gegeven. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen na afloop een inschrijfformulier mee om aan te melden voor een naschoolse cursus die op school gegeven wordt.

Lees meer...

Kerstmusical

Wat hebben we enorm genoten van de kerstmusical! Hoe een kleine school écht groots kan zijn. Complimenten voor alle kinderen die op welke manier dan ook deelgenomen hebben aan de musical, jullie hebben samen iets heel moois neergezet voor onze school! Juf Yvonne, Stefanie van Berkel, Miranda van Bavel en juf Mieke, bedankt voor het enthousiasme, het plezier, de creativiteit en alle tijd, het was super. En wat een heerlijke hapjes kwamen er voorbij tijdens het kerstdiner, heel hartelijk bedankt allemaal voor alle tijd en aandacht die hieraan besteed is!

Lees meer...

Voorleeskampioen

Op maandag 16 januari zal Mirthe Stockman onze school vertegenwoordigen in de Tilburgse Voorleesfinale in Bibliotheek Heyhoef. Zij is om 10.30 uur als laatste van de 7 deelnemers aan de beurt en leest voor uit “Vals” van Carry Slee. Natuurlijk wensen wij Mirthe heel veel succes!

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in